Garis yang sejajar garis p adalah garis?

Baca Juga :  Baca sempalan terusan ceria di handap kalawan gemet!Perang Bubat Cita-cita palay migarwa Déwi Citraresmi sakedap deui bakal laksana. Harita kénéh Prabu Hayam Wuruk buru-buru maréntahkeun Patih Gajah Mada sangkan siap-siap mapag calon pangantén istri Leuwih hadé Sri Baduga Maharaja langsung masrahkeun anakna. Anggap waé Déwi Citraresmi téh upeti. Sakalian némbongkeun, yén karajaan Galuh Pakuan taluk ka Majapahit, seperti negara-negara séjénna.” ceuk Gajah Mada. Ti dinya, Prabu Hayam Wuruk satuju kana pamadegan Patih Gajahmada. Tuluy waé Prabu Hayam Wuruk ngirimkeun utusan sakumaha nu diparéntahkeun ku Gajahmada. Atuh Sri Baduga nu apal kana pamaksudanna Prabu Hayam Wuruk kitu maicih bandung. Salirana langsung ngagidir, ampir-ampiran teu kiat nahan amarah lantaran kesal, putra nu sakitu geulisna kudu dianggap upeti ke negara jajahan. Saha anu kagungan putra geulis ti Nagara Galuh Pakuantéh?