Kusuma Hamba Allah yang ingin menjadi orang bermanfaat bagi umat muslimin dan muslimat di dunia. Suka travelling dan wisata kuliner.

Perbedaan Jawa Hokokai dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya adalah?

1 min read

Baca Juga :  Pa Gumilar jenenganana téh. Anjeunna guru SD di Garut. Istrinya, jenenganana Bu Euis. Pa Gumilar sareng Bu Eulis kalebet kulawarga basajan. Putrana aya dua, hiji pameget hiji deui istri. Putra nu pameget wastana Risal, ari putra nu istri wastana Néndén. Risal tos sakola di SMP Kelas 7. Rain amah, Néndén sakolana di SD kelas 4. Kulawarga Pa Gumilar hirup rukun sauyunan, boh jeung tatangga boh jeung baraya. Hiji waktos Pa Gumilar kasumpingan rakana ti Bandung. Jenenganana Pa Jéjén sareng isterina, Bu Dewi.Pa Jéjén : Assalamualaikum!Risal : Waalaikumsalam! Aéh geuning Wa Jéjén. Manga Wa, lewat!Wa Jéjén : Manga, nuhun. Risal ieu téh? Tos ageung, tos bujang ayeuna mah.Risal : Muhun, Wa.Wa Jéjén : Tos kelas sabaraha sakola téh?Risal : Kelas 7, Wa.Wa Jéjén : Bapa sareng Mamah araya?Rizal : Aya, Wa, nuju di kalebet.Wa Jéjén : Nuhun atuh ari araya mah.Risal : Mah, Pa, aya Wa Jéjén.Pa Gumlar : Aéh, Kang Jéjén, haturan. Mangga linggih.Pa Jéjén : Nuhun, yi. Sono Akang téh, tos lami teu tepang.Pa Gumilar : Muhun. Rupina mah sami-sami paciweuh ku padamelan.Néndén : Wa, damang?Pa Jéjén : Pangésto. Néndén, nya? Tos kelas sabaraha sakola?Néndén : Kelas 4, Wa.Bu Eulis : Muhun, Kang. Tos lami teu tepang. Kumaha Tétéh damang?Bu Dewi : Pangésto, Yi. Kumaha sawangsulna?Bu Euis : Saé, Téh. Mangga calik na palih dieu. Sakantenan urang taruang heula.Pa Jéjén : Ah, nembé gé dongkap, tos dipiwarang neda. Ieu yeuh sonona Akang ka kulawargi Yi Gugum téh géksor.Bu Eulis : Kaleresan geura, abdi tos mais lauk emas disurawungan. Bu Dewi : Atuh, kasedep Uwa pameget éta mah. Muhun atuh, kaleresan tos lapar. Kulawarga Pa Gumilar sareng kulawarga Wa Jéjén taruang balakecrakan. Bangun nu ponyo naker katingalina téh. Ma’lum tos lumampah nu kaétang tebih ti Bandung ka Garut, katambi-nambih macét deui Saha ari Pa Gumilar teh?

Kusuma Hamba Allah yang ingin menjadi orang bermanfaat bagi umat muslimin dan muslimat di dunia. Suka travelling dan wisata kuliner.

Dibawah ini deskripsi yang tepat berdasarkan bendera dari salah…

Dibawah ini deskripsi yang tepat berdasarkan bendera dari salah satu negara yang tergabung di ASEAN adalah? sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan...
Kusuma
1 min read

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat komponen-komponen seperti dibawah ini..(1)…

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat komponen-komponen seperti dibawah ini..(1) Kompetensi dasar, (2) Indikator, (3( Strategi pembelajaran, (4) Model pembelajaran, (5)Tujuan pembelajaran, (6) Metode, (7)...
Kusuma
16 sec read

upacara bendera dilaksanakan?

Baca Juga :  Manusia dengan dirinya sendiri, Manusia dengan Manusia lain, Manusia dengan alam sekitarnya, Manusia dengan alam benda, Manusia dengan aktivitasnya, Manusia dengan...
Kusuma
7 sec read