Routine tak pangan!Ater ater sing ono ing tembung dakpangan jenenge?

Routine tak pangan!Ater ater sing ono ing tembung dakpangan jenenge?

  1. HANUSWARA
  2. TRIPURUSA
  3. BANGUNDESA
  4. WANDA
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. TRIPURUSA.

Dilansir dari Ensiklopedia, routine tak pangan!ater ater sing ono ing tembung dakpangan jenenge tripurusa.