Teu damang Aki nu ayeuna mah geuning repot, dugi ka kedah dirawat di Rumah Sakit. Dina panangan aya selang, kana pangambung aya anu dilebetkeun.Teu damang Aki kawitna pisan mah, pédah Aki sedep ngaroko. Janten, kedahna mah jalmi téh teu kénging ngaroko. Haseup roko téh lami-lami mah bakal ngaruksak paru-paru, Aki ogé janten sesak nafas. Jadi tiasa ngaganggu ogé kana jantungnya. Saur dokter mah, jantung Aki téh tos aya pembengkakan. Rada bareuh. Tema penggalan carpon di luhur nyaeta?

Teu damang Aki nu ayeuna mah geuning repot, dugi ka kedah dirawat di Rumah Sakit. Dina panangan aya selang, kana pangambung aya anu dilebetkeun.Teu damang Aki kawitna pisan mah, pédah Aki sedep ngaroko. Janten, kedahna mah jalmi téh teu kénging ngaroko. Haseup roko téh lami-lami mah bakal ngaruksak paru-paru, Aki ogé janten sesak nafas. Jadi tiasa ngaganggu ogé kana jantungnya. Saur dokter mah, jantung Aki téh tos aya pembengkakan. Rada bareuh. Tema penggalan carpon di luhur nyaeta?

  1. dirawat di rumah sakit
  2. aki teu damang
  3. bahaya roko
  4. panyakit
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. bahaya roko.

Dilansir dari Ensiklopedia, teu damang aki nu ayeuna mah geuning repot, dugi ka kedah dirawat di rumah sakit. dina panangan aya selang, kana pangambung aya anu dilebetkeun.teu damang aki kawitna pisan mah, pédah aki sedep ngaroko. janten, kedahna mah jalmi téh teu kénging ngaroko. haseup roko téh lami-lami mah bakal ngaruksak paru-paru, aki ogé janten sesak nafas. jadi tiasa ngaganggu ogé kana jantungnya. saur dokter mah, jantung aki téh tos aya pembengkakan. rada bareuh. tema penggalan carpon di luhur nyaeta bahaya roko.